Politikken

Program Stor-Elvdal Arbeiderparti

Her er partiprogrammet som Stor-Elvdal Arbeiderparti går til valg på for perioden 2015 til 2019. Partiprogrammet uttrykker en ambisjon for de enkelte områder og viser hvilke virkemidler vi vil ta i bruk for å nå målsettingene. Vi kan ikke garantere at vi vil nå alle målene, men vi vil gjøre så godt vi kan. Hvis vi kommer i posisjon, har vi selvsagt vil vi ha  større muligheter  til å  gjennomføre våre tiltak. Vi vil da ha større makt til å bestemme den politiske agenda de neste 4 år. Les programmet vedlagt og ta gjerne opp ting med oss hvis det er noe du savner.  Du har anledning til å påvirke rekkefølgen på kandidatene ved å krysse av for den/de personer du helst vil representere Arbeiderpartiet i neste Kommunestyre. 

Vedlegg 1

Program for Stor-Elvdal Arbeiderparti

Her er partiprogrammet som Stor-Elvdal Arbeiderparti går til valg på for perioden 2015 til 2019. Partiprogrammet uttrykker en ambisjon for de enkelte områder og viser hvilke virkemidler vi vil ta i bruk for å nå målsettingene. Vi kan ikke garantere at vi vil nå alle målene, men vi vil gjøre så godt vi kan. Hvis vi kommer i posisjon, vil vi kunne sette den politiske dagsorden og større muligheter til å få satt i verk våre tiltak.

Les programmet vedlagt og ta gjerne opp ting med oss hvis det er noe du savner. Under valget har du anledning til å påvirke rekkefølgen på kandidatene ved å krysse av for den/de personer du helst vil skal representere Arbeiderpartiet i neste Kommunestyre.

Vedlegg 2