Om Stor-Elvdal Arbeiderparti

Stor-Elvdal Arbeiderparti

Styret

 • Født og oppvokst på Koppang. Mange år i «utlendighet» med utdannelse i Oslo og Bergen og jobb i næringslivet i Oslo-området. Stiftet familie med kone og to barn i Bærum og flyttet tilbake til Koppang i 1988. Utenom jobb var jeg flere år aktiv i det lokale kulturliv inntil politikken fanget min interesse. Stor-Elvdal er en kommune med mange muligheter til tross for et synkende folketall. Det er lokalpolitikken som interesserer meg mest og nærings- og helsepolitikk står mitt hjerte nærmest. Jeg har sittet 4 år i kommunestyret og vært leder i utvalget for skole, helse og omsorg og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. I inneværende periode er jeg nestleder i Kontrollutvalget og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. (RLF) Jeg ønsker å arbeide for at Stor-Elvdal skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Viktig å ta vare på våre innbyggere og eksisterende næringsliv. Samtidig må det arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser. Jeg er opptatt av en aktiv pensjonisttilværelse og vil arbeide for en meningsfylt eldrepolitikk hvor vi kan utnytte de eldre sin kompetanse og arbeidslyst.

 • Jeg jobber i Posten Norge og har vært tillitsvalgt der i mange år. Det var der min politiske interesse startet. Har nå sittet en periode i kommunestyret. Det jeg vil jobbe for ◦ Trygg oppvekst og skole ◦ Gode vilkår for kultur og idrett ◦ Svømmebasseng ved Storstua ◦ Gode vilkår for næringslive ◦ Bedre kollektivtilbud i og ut av kommunen ◦ En åpen kommune med god dialog og informasjon til innbyggerne

 • Synnøve Solbakken Hjermstad gift, passert 60 år, tre voksne barn, tre barnebarn, tre katter, to hunder, bachelor i vernepleie, glad i frisk luft og mosjon, sang, bøker, håndarbeid og ittje minst å være tilstede her og nå. Har alltid hatt et hjerte generelt for døm som faller litt utenom, og spesielt for eldre og funksjonshemmede. Ønsker å kunne bidra til en varmere og mer inkluderende kommune. Ingen er god i alt, alle kan noe og sammen greier vi der meste.

 • Jeg er 64 år og har 6 perioder bak meg i lokalpolitikken. Jeg er glad i Stor-Elvdal og derfor har jeg engasjert meg i blant annet: KaupangrMart’n, TransØsterdalen, Moratråkket, Moraløpet,Idrettskretsen og VM/EM Fluefisking. Jeg ønsker fortsatt å engasjere meg i lokalpolitikken og håper velgerne gir meg tillit til en ny periode. Følgende saker vil jeg engasjere meg spesielt i: • Bli bedre på informasjon og åpenhet • Skape tillit mellom politikere,befolkningen og Stor-Elvdal kommunes administrasjon • Jobbe for fortsatt utbedringer på RV3 og elektrifisering av Røros- og Solørbanen • Trygg og god oppvekst og bolyst i hele kommunen • Kommunen skal fortsatt eie og utvikle Kommuneskogen • Være positiv og samarbeidende til folk som ønsker å satse i Stor-Elvdal • Ta godt vare på det næringslivet vi har i kommunen. • Ha godt og tillitsfullt samarbeid med Høyskolen Innlandet,Campus Evenstad

 • Født og oppvokst på Koppang. Mange år i «utlendighet» med utdannelse i Oslo og Bergen og jobb i næringslivet i Oslo-området. Stiftet familie med kone og to barn i Bærum og flyttet tilbake til Koppang i 1988. Utenom jobb var jeg flere år aktiv i det lokale kulturliv inntil politikken fanget min interesse. Stor-Elvdal er en kommune med mange muligheter til tross for et synkende folketall. Det er lokalpolitikken som interesserer meg mest og nærings- og helsepolitikk står mitt hjerte nærmest. Jeg har sittet 4 år i kommunestyret og vært leder i utvalget for skole, helse og omsorg og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. I inneværende periode er jeg nestleder i Kontrollutvalget og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. (RLF) Jeg ønsker å arbeide for at Stor-Elvdal skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Viktig å ta vare på våre innbyggere og eksisterende næringsliv. Samtidig må det arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser. Jeg er opptatt av en aktiv pensjonisttilværelse og vil arbeide for en meningsfylt eldrepolitikk hvor vi kan utnytte de eldre sin kompetanse og arbeidslyst.

 • Egil Rønning

 • Linda Otnes Henriksen - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet til kommunevalget 2023. Stolt av å bo i verdens beste kommune og brenner for å bidra med utvikling av kommunen og lokalsamfunnet vårt :)

 • Jeg er 58 år gammel, gift, har 5 voksne barn og bor i Sollia. Der driver jeg egen byggmestervirksomhet. Har tidligere jobbet 2 år som enhetsleder eiendom i kommunen. Jeg ønsker at Stor- Elvdal skal være et trygt og godt sted å bo. Alle skal føle seg verdsatt i et inkluderende samfunn. Jeg føler på et spesielt ansvar for å ivareta de svakeste i samfunnet. Stor- Elvdal har utfordringer på flere områder og jeg vil bidra til å løse disse. Økonomien er svak, og jeg mener vi må ta en del tøffe prioriteringer for å rette opp denne. Det er viktig å skape et økonomisk handlingsrom for å løse de utfordringer vi har foran oss. Først da kan kommunen utfylle sin rolle som støtte og tilrettelegger for alle storelvdøler som i flere faser av livet trenger bistand.

 • Monica Skjæret

  Jeg jobber i Posten Norge og har vært tillitsvalgt der i mange år. Det var der min politiske interesse startet. Har nå sittet en periode i kommunestyret. Det jeg vil jobbe for ◦ Trygg oppvekst og skole ◦ Gode vilkår for kultur og idrett ◦ Svømmebasseng ved Storstua ◦ Gode vilkår for næringslive ◦ Bedre kollektivtilbud i og ut av kommunen ◦ En åpen kommune med god dialog og informasjon til innbyggerne

Lokallag i Stor-Elvdal Arbeiderparti

 • Rasta/Mykleby Arbeiderlag

 • Steinvik Arbeiderlag