Våre politikere


Kandidater 2023

 • Anita Moe

  Jeg er 42 år gammel og har 2 voksne barn. Etter ungdomstiden bodde jeg mange år i Oslo og omegn med en hektisk arbeidshverdag. Stilte meg stadig spørsmålet om det var denne oppveksten jeg ville ha for mine barn. Jeg tenkte at barna kunne ta utdannelse ved Koppang videregående, men slik gikk det dessverre ikke, og barna måtte altfor tidlig flytte på hybel. Nedleggelse av skole og til dels stillestående utvikling av bygda, gjorde at jeg raskt ble engasjert i lokalsamfunnet med barn og ungdom. Skulle det være ny optimisme og større aktivitetsnivå i Stor-Elvdal kunne man ikke sitte på sidelinjen å vente på bedre tider. Dette var starten på det som i dag er Tekna Park Koppang. Alt fra næringslivet, lokale håndverkere, barn, eldre og politikere ønsket virkelig å tenke nytt for lille Koppang. Nå 7 år etter er jeg fremdeles aktiv i Tekna Park og vil nok aldri la dette dugnadsprosjektet ligge helt på hylla. Vi må tørre å stå i det, se bygdas beste og trå til der det er behov. Som representant for Stor-Elvdal Arbeiderparti ønsker jeg å bidra med engasjement til videreutvikling av Stor-Elvdal. Jeg ser at Kommunen har store utfordringer. Her må det være mer samarbeid mellom politikere og administrasjonen. Hvordan jobbe med hverandre til bygda beste for å legge felles strategi, er ikke en easy fix, men nødvendig.

 • Jeg er nå pensjonist. Gift og har to voksne barn. Jeg har lang arbeidserfaring fra bank, offentlig sektor og industri. Har vært med i kommunestyret i Stor-Elvdal i to perioder på 80/90-tallet. Jeg er oppvokst på en vestlandsgard i Bremanger kommune. Det er særlig to områder jeg brenner for. Gode oppvekstvilkår og skoletilbud for barn og unge samt næringsutvikling. Skal vi få til vekst og utvikling i kommunen er vi helt avhengig av god verdiskaping i vårt næringsliv samtidig som det blir attraktivt for yngre og barnefamilier å flytte hit. Vi må være sammen om å skape.

 • Eva Rotbakken

  Jeg har liten erfaring med lokal politikk, men har blitt vant til å stå i tøffe saker og avgjørelser i mine år som tillitsvalgt, verneombud og hovedverneombud. Jeg er 41 år og født og oppvokst på Koppang. Jeg er opptatt av å holde liv i spredt bebyggelse og lokale tettsteder. Jeg ønsker å få til en god, ærlig og konstruktiv politikk. Det som står mitt hjerte nærmest er skole, helse og eldreomsorg. Så nytt helsehus og basseng er mine kampsaker. Det skal bli moro å kunne bidra til å gjøre en forskjell..

 • Født og oppvokst på Koppang. Mange år i «utlendighet» med utdannelse i Oslo og Bergen og jobb i næringslivet i Oslo-området. Stiftet familie med kone og to barn i Bærum og flyttet tilbake til Koppang i 1988. Utenom jobb var jeg flere år aktiv i det lokale kulturliv inntil politikken fanget min interesse. Stor-Elvdal er en kommune med mange muligheter til tross for et synkende folketall. Det er lokalpolitikken som interesserer meg mest og nærings- og helsepolitikk står mitt hjerte nærmest. Jeg har sittet 4 år i kommunestyret og vært leder i utvalget for skole, helse og omsorg og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. I inneværende periode er jeg nestleder i Kontrollutvalget og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. (RLF) Jeg ønsker å arbeide for at Stor-Elvdal skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Viktig å ta vare på våre innbyggere og eksisterende næringsliv. Samtidig må det arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser. Jeg er opptatt av en aktiv pensjonisttilværelse og vil arbeide for en meningsfylt eldrepolitikk hvor vi kan utnytte de eldre sin kompetanse og arbeidslyst.

 • Linda Otnes Henriksen - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet til kommunevalget 2023. Stolt av å bo i verdens beste kommune og brenner for å bidra med utvikling av kommunen og lokalsamfunnet vårt :)

 • Morten Gustu

  Jeg er 64 år og har 6 perioder bak meg i lokalpolitikken. Jeg er glad i Stor-Elvdal og derfor har jeg engasjert meg i blant annet: KaupangrMart’n, TransØsterdalen, Moratråkket, Moraløpet,Idrettskretsen og VM/EM Fluefisking. Jeg ønsker fortsatt å engasjere meg i lokalpolitikken og håper velgerne gir meg tillit til en ny periode. Følgende saker vil jeg engasjere meg spesielt i: • Bli bedre på informasjon og åpenhet • Skape tillit mellom politikere,befolkningen og Stor-Elvdal kommunes administrasjon • Jobbe for fortsatt utbedringer på RV3 og elektrifisering av Røros- og Solørbanen • Trygg og god oppvekst og bolyst i hele kommunen • Kommunen skal fortsatt eie og utvikle Kommuneskogen • Være positiv og samarbeidende til folk som ønsker å satse i Stor-Elvdal • Ta godt vare på det næringslivet vi har i kommunen. • Ha godt og tillitsfullt samarbeid med Høyskolen Innlandet,Campus Evenstad

 • Sigbjørn Mobekk

  Opprinnelig fra Evenstad og bor i dag på Rasta. Jeg er 66 år gammel, gift og har to voksne barn. Mine hovedinteresser på fritiden er friluftsliv med vekt på jakt, fiske og hundekjøring. Politisk er jeg opptatt av god tilrettelegging for land- og skogbruk. Også opptatt av kunst og kultur og spesielt ivaretagelse av gamle bygninger og kulturminner.

 • Monica Skjæret

  Jeg jobber i Posten Norge og har vært tillitsvalgt der i mange år. Det var der min politiske interesse startet. Har nå sittet en periode i kommunestyret. Det jeg vil jobbe for ◦ Trygg oppvekst og skole ◦ Gode vilkår for kultur og idrett ◦ Svømmebasseng ved Storstua ◦ Gode vilkår for næringslive ◦ Bedre kollektivtilbud i og ut av kommunen ◦ En åpen kommune med god dialog og informasjon til innbyggerne

 • Synnøve Solbakken Hjermstad

  Synnøve Solbakken Hjermstad gift, passert 60 år, tre voksne barn, tre barnebarn, tre katter, to hunder, bachelor i vernepleie, glad i frisk luft og mosjon, sang, bøker, håndarbeid og ittje minst å være tilstede her og nå. Har alltid hatt et hjerte generelt for døm som faller litt utenom, og spesielt for eldre og funksjonshemmede. Ønsker å kunne bidra til en varmere og mer inkluderende kommune. Ingen er god i alt, alle kan noe og sammen greier vi der meste.

 • Jeg har i mange år vært politisk engasjert. For over 30 år siden ble jeg med i Stor-Elvdal Ap. Har så representert partiet i kommunestyret i syv perioder, fylkestinget i tre perioder. Er opptatt av å få en god kommune for alle innbyggere, hvor vi hjelper hverandre frem og sammen skaper et trivelig og attraktivt samfunn. • Viktig med svømmehall ved Storstua. • Bidra til gode vilkår for næringslivet. Være en aktiv pådriver for samarbeid mellom næringsdrivende og kommunen. • Ønsker et sterkt sentrum og fokus på levende grender. • Opptatt av at vi ser nye muligheter i en verden som er i stadig endring. • Er opptatt av at kommunen skal gi god kvalitet på sine tjenester.

 • Terje Kværnes

  Terje Kværnes 52 år, Feier/brannforebygger/Utrykningsleder har kjæreste som bor på Hamar. Har en sønn på 19 År, ferdig med videregående i år. Liker og gå turer, aktiv fotball dommer. Opptatt av lokal politikk eller engasjement. Hjertesaker: Få orden på SEK dvs. økonomi og organisasjonen. Være en tillitsvalgt for velgerne, se på løsninger som kanskje vil gjøre vondt men som er nødvendig. Lytte til velgerne/fagfolk for å finne best mulig løsning. Åpenhet, tillit og ytringsfrihet er viktig.

 • Tor Einar Skogesal

  Jeg er 58 år gammel, gift, har 5 voksne barn og bor i Sollia. Der driver jeg egen byggmestervirksomhet. Har tidligere jobbet 2 år som enhetsleder eiendom i kommunen. Jeg ønsker at Stor- Elvdal skal være et trygt og godt sted å bo. Alle skal føle seg verdsatt i et inkluderende samfunn. Jeg føler på et spesielt ansvar for å ivareta de svakeste i samfunnet. Stor- Elvdal har utfordringer på flere områder og jeg vil bidra til å løse disse. Økonomien er svak, og jeg mener vi må ta en del tøffe prioriteringer for å rette opp denne. Det er viktig å skape et økonomisk handlingsrom for å løse de utfordringer vi har foran oss. Først da kan kommunen utfylle sin rolle som støtte og tilrettelegger for alle storelvdøler som i flere faser av livet trenger bistand.

 • Trym Holton Olstad

  Trym, 24 år fra Koppang. Ferdig med en bachelor i «administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet» til våren 2023. Jeg er en forkjemper for rettferdighet og har en lidenskap for selvutvikling. Jeg er interessert i å utfordre meg selv og lære nye ting. Jeg ønsker å se et kommunestyre og en administrasjon som jobber profesjonelt og målrettet sammen for å gi Stor-Elvdal den beste fremtid for nåværende og fremtidige innbyggerne.


Kommunestyret

 • Linda Otnes Henriksen - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet til kommunevalget 2023. Stolt av å bo i verdens beste kommune og brenner for å bidra med utvikling av kommunen og lokalsamfunnet vårt :)

 • Jeg har i mange år vært politisk engasjert. For over 30 år siden ble jeg med i Stor-Elvdal Ap. Har så representert partiet i kommunestyret i syv perioder, fylkestinget i tre perioder. Er opptatt av å få en god kommune for alle innbyggere, hvor vi hjelper hverandre frem og sammen skaper et trivelig og attraktivt samfunn. • Viktig med svømmehall ved Storstua. • Bidra til gode vilkår for næringslivet. Være en aktiv pådriver for samarbeid mellom næringsdrivende og kommunen. • Ønsker et sterkt sentrum og fokus på levende grender. • Opptatt av at vi ser nye muligheter i en verden som er i stadig endring. • Er opptatt av at kommunen skal gi god kvalitet på sine tjenester.

 • Morten Gustu

  Jeg er 64 år og har 6 perioder bak meg i lokalpolitikken. Jeg er glad i Stor-Elvdal og derfor har jeg engasjert meg i blant annet: KaupangrMart’n, TransØsterdalen, Moratråkket, Moraløpet,Idrettskretsen og VM/EM Fluefisking. Jeg ønsker fortsatt å engasjere meg i lokalpolitikken og håper velgerne gir meg tillit til en ny periode. Følgende saker vil jeg engasjere meg spesielt i: • Bli bedre på informasjon og åpenhet • Skape tillit mellom politikere,befolkningen og Stor-Elvdal kommunes administrasjon • Jobbe for fortsatt utbedringer på RV3 og elektrifisering av Røros- og Solørbanen • Trygg og god oppvekst og bolyst i hele kommunen • Kommunen skal fortsatt eie og utvikle Kommuneskogen • Være positiv og samarbeidende til folk som ønsker å satse i Stor-Elvdal • Ta godt vare på det næringslivet vi har i kommunen. • Ha godt og tillitsfullt samarbeid med Høyskolen Innlandet,Campus Evenstad

 • Monica Skjæret

  Jeg jobber i Posten Norge og har vært tillitsvalgt der i mange år. Det var der min politiske interesse startet. Har nå sittet en periode i kommunestyret. Det jeg vil jobbe for ◦ Trygg oppvekst og skole ◦ Gode vilkår for kultur og idrett ◦ Svømmebasseng ved Storstua ◦ Gode vilkår for næringslive ◦ Bedre kollektivtilbud i og ut av kommunen ◦ En åpen kommune med god dialog og informasjon til innbyggerne

 • Terje Kværnes

  Terje Kværnes 52 år, Feier/brannforebygger/Utrykningsleder har kjæreste som bor på Hamar. Har en sønn på 19 År, ferdig med videregående i år. Liker og gå turer, aktiv fotball dommer. Opptatt av lokal politikk eller engasjement. Hjertesaker: Få orden på SEK dvs. økonomi og organisasjonen. Være en tillitsvalgt for velgerne, se på løsninger som kanskje vil gjøre vondt men som er nødvendig. Lytte til velgerne/fagfolk for å finne best mulig løsning. Åpenhet, tillit og ytringsfrihet er viktig.

 • Jeg er 58 år gammel, gift, har 5 voksne barn og bor i Sollia. Der driver jeg egen byggmestervirksomhet. Har tidligere jobbet 2 år som enhetsleder eiendom i kommunen. Jeg ønsker at Stor- Elvdal skal være et trygt og godt sted å bo. Alle skal føle seg verdsatt i et inkluderende samfunn. Jeg føler på et spesielt ansvar for å ivareta de svakeste i samfunnet. Stor- Elvdal har utfordringer på flere områder og jeg vil bidra til å løse disse. Økonomien er svak, og jeg mener vi må ta en del tøffe prioriteringer for å rette opp denne. Det er viktig å skape et økonomisk handlingsrom for å løse de utfordringer vi har foran oss. Først da kan kommunen utfylle sin rolle som støtte og tilrettelegger for alle storelvdøler som i flere faser av livet trenger bistand.


Styret

 • Født og oppvokst på Koppang. Mange år i «utlendighet» med utdannelse i Oslo og Bergen og jobb i næringslivet i Oslo-området. Stiftet familie med kone og to barn i Bærum og flyttet tilbake til Koppang i 1988. Utenom jobb var jeg flere år aktiv i det lokale kulturliv inntil politikken fanget min interesse. Stor-Elvdal er en kommune med mange muligheter til tross for et synkende folketall. Det er lokalpolitikken som interesserer meg mest og nærings- og helsepolitikk står mitt hjerte nærmest. Jeg har sittet 4 år i kommunestyret og vært leder i utvalget for skole, helse og omsorg og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. I inneværende periode er jeg nestleder i Kontrollutvalget og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. (RLF) Jeg ønsker å arbeide for at Stor-Elvdal skal være en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Viktig å ta vare på våre innbyggere og eksisterende næringsliv. Samtidig må det arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser. Jeg er opptatt av en aktiv pensjonisttilværelse og vil arbeide for en meningsfylt eldrepolitikk hvor vi kan utnytte de eldre sin kompetanse og arbeidslyst.

 • Jeg jobber i Posten Norge og har vært tillitsvalgt der i mange år. Det var der min politiske interesse startet. Har nå sittet en periode i kommunestyret. Det jeg vil jobbe for ◦ Trygg oppvekst og skole ◦ Gode vilkår for kultur og idrett ◦ Svømmebasseng ved Storstua ◦ Gode vilkår for næringslive ◦ Bedre kollektivtilbud i og ut av kommunen ◦ En åpen kommune med god dialog og informasjon til innbyggerne

 • Synnøve Solbakken Hjermstad gift, passert 60 år, tre voksne barn, tre barnebarn, tre katter, to hunder, bachelor i vernepleie, glad i frisk luft og mosjon, sang, bøker, håndarbeid og ittje minst å være tilstede her og nå. Har alltid hatt et hjerte generelt for døm som faller litt utenom, og spesielt for eldre og funksjonshemmede. Ønsker å kunne bidra til en varmere og mer inkluderende kommune. Ingen er god i alt, alle kan noe og sammen greier vi der meste.

 • Jeg er 64 år og har 6 perioder bak meg i lokalpolitikken. Jeg er glad i Stor-Elvdal og derfor har jeg engasjert meg i blant annet: KaupangrMart’n, TransØsterdalen, Moratråkket, Moraløpet,Idrettskretsen og VM/EM Fluefisking. Jeg ønsker fortsatt å engasjere meg i lokalpolitikken og håper velgerne gir meg tillit til en ny periode. Følgende saker vil jeg engasjere meg spesielt i: • Bli bedre på informasjon og åpenhet • Skape tillit mellom politikere,befolkningen og Stor-Elvdal kommunes administrasjon • Jobbe for fortsatt utbedringer på RV3 og elektrifisering av Røros- og Solørbanen • Trygg og god oppvekst og bolyst i hele kommunen • Kommunen skal fortsatt eie og utvikle Kommuneskogen • Være positiv og samarbeidende til folk som ønsker å satse i Stor-Elvdal • Ta godt vare på det næringslivet vi har i kommunen. • Ha godt og tillitsfullt samarbeid med Høyskolen Innlandet,Campus Evenstad

 • Egil Rønning

 • Linda Otnes Henriksen - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet til kommunevalget 2023. Stolt av å bo i verdens beste kommune og brenner for å bidra med utvikling av kommunen og lokalsamfunnet vårt :)

 • Jeg er 58 år gammel, gift, har 5 voksne barn og bor i Sollia. Der driver jeg egen byggmestervirksomhet. Har tidligere jobbet 2 år som enhetsleder eiendom i kommunen. Jeg ønsker at Stor- Elvdal skal være et trygt og godt sted å bo. Alle skal føle seg verdsatt i et inkluderende samfunn. Jeg føler på et spesielt ansvar for å ivareta de svakeste i samfunnet. Stor- Elvdal har utfordringer på flere områder og jeg vil bidra til å løse disse. Økonomien er svak, og jeg mener vi må ta en del tøffe prioriteringer for å rette opp denne. Det er viktig å skape et økonomisk handlingsrom for å løse de utfordringer vi har foran oss. Først da kan kommunen utfylle sin rolle som støtte og tilrettelegger for alle storelvdøler som i flere faser av livet trenger bistand.