Sekretær

Jan Erik Hageler Lingjerde

Jan Erik Hageler Lingjerde

Født i februar 1945 på Koppang og oppvokst samme sted. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole høsten 69. 42 års erfaring i mellomlederstillinger innen markedsføring, salg og økonomi innenfor private næringsliv og statseide bedrift. Egen konsulentvirksomhet fra 2014 innen økonomi og og driftsledelse