Kvinnekontakt

Monica Skjæret

Monica Skjæret

Jeg jobber i Posten Norge og har vært tillitsvalgt der i mange år. Det var der min politiske interesse startet. Har nå sittet en periode i kommunestyret. Det jeg vil jobbe for
◦ Trygg oppvekst og skole
◦ Gode vilkår for kultur og idrett
◦ Svømmebasseng ved Storstua
◦ Gode vilkår for næringslive
◦ Bedre kollektivtilbud i og ut av kommunen
◦ En åpen kommune med god dialog og informasjon til innbyggerne