Representant

Morten Gustu

Morten Gustu

Jeg er 64 år og har 6 perioder bak meg i lokalpolitikken. Jeg er glad i Stor-Elvdal og derfor har jeg engasjert meg i blant annet: KaupangrMart’n, TransØsterdalen, Moratråkket, Moraløpet,Idrettskretsen og VM/EM Fluefisking.
Jeg ønsker fortsatt å engasjere meg i lokalpolitikken og håper velgerne gir meg tillit til en ny periode. Følgende saker vil jeg engasjere meg spesielt i:
• Bli bedre på informasjon og åpenhet
• Skape tillit mellom politikere,befolkningen og Stor-Elvdal kommunes administrasjon
• Jobbe for fortsatt utbedringer på RV3 og elektrifisering av Røros- og Solørbanen
• Trygg og god oppvekst og bolyst i hele kommunen
• Kommunen skal fortsatt eie og utvikle Kommuneskogen
• Være positiv og samarbeidende til folk som ønsker å satse i Stor-Elvdal
• Ta godt vare på det næringslivet vi har i kommunen.
• Ha godt og tillitsfullt samarbeid med Høyskolen Innlandet,Campus Evenstad