Gruppeleder

Arne Kjell Dyrstad

Arne Kjell Dyrstad

Jeg er nå pensjonist. Gift og har to voksne barn. Jeg har lang arbeidserfaring fra bank, offentlig sektor og industri. Har vært med i kommunestyret i Stor-Elvdal i to perioder på 80/90-tallet. Jeg er oppvokst på en vestlandsgard i Bremanger kommune.
Det er særlig to områder jeg brenner for. Gode oppvekstvilkår og skoletilbud for barn og unge samt næringsutvikling. Skal vi få til vekst og utvikling i kommunen er vi helt avhengig av god verdiskaping i vårt næringsliv samtidig som det blir attraktivt for yngre og barnefamilier å flytte hit. Vi må være sammen om å skape.