Styremedlem

Tor Einar Skogesal

Tor Einar Skogesal

Jeg er 58 år gammel, gift, har 5 voksne barn og bor i Sollia. Der driver jeg egen byggmestervirksomhet.
Har tidligere jobbet 2 år som enhetsleder eiendom i kommunen. Jeg ønsker at Stor- Elvdal skal være et trygt og godt sted å bo. Alle skal føle seg verdsatt i et inkluderende samfunn. Jeg føler på et spesielt ansvar for å ivareta de svakeste i samfunnet. Stor- Elvdal har utfordringer på flere områder og jeg vil bidra til å løse disse. Økonomien er svak, og jeg mener vi må ta en del tøffe prioriteringer for å rette opp denne. Det er viktig å skape et økonomisk handlingsrom for å løse de utfordringer vi har foran oss.
Først da kan kommunen utfylle sin rolle som støtte og tilrettelegger for alle storelvdøler som i flere faser av livet trenger bistand.