Nestleder

Monica Skjæret

Monica Skjæret

Monica er født i 1968 og har jobbet i mange år i Posten Norge som postbud. Hun er aktiv i fagforeningsarbeid og er levende opptatt av skole og helseomsorg i nærmiljøet