Kommunestyrekandidat

Sigbjørn Mobekk

Opprinnelig fra Evenstad og bor i dag på Rasta. Jeg er 66 år gammel, gift og har to voksne barn. Mine hovedinteresser på fritiden er friluftsliv med vekt på jakt, fiske og hundekjøring. Politisk er jeg opptatt av god tilrettelegging for land- og skogbruk. Også opptatt av kunst og kultur og spesielt ivaretagelse av gamle bygninger og kulturminner.