Kommunestyrekandidat

Anita Moe

Anita Moe

Jeg er 42 år gammel og har 2 voksne barn. Etter ungdomstiden bodde jeg mange år i Oslo og omegn med en hektisk arbeidshverdag. Stilte meg stadig spørsmålet om det var denne oppveksten jeg ville ha for mine barn. Jeg tenkte at barna kunne ta utdannelse ved Koppang videregående, men slik gikk det dessverre ikke, og barna måtte altfor tidlig flytte på hybel. Nedleggelse av skole og til dels stillestående utvikling av bygda, gjorde at jeg raskt ble engasjert i lokalsamfunnet med barn og ungdom. Skulle det være ny optimisme og større aktivitetsnivå i Stor-Elvdal kunne man ikke sitte på sidelinjen å vente på bedre tider. Dette var starten på det som i dag er Tekna Park Koppang. Alt fra næringslivet, lokale håndverkere, barn, eldre og politikere ønsket virkelig å tenke nytt for lille Koppang.
Nå 7 år etter er jeg fremdeles aktiv i Tekna Park og vil nok aldri la dette dugnadsprosjektet ligge helt på hylla. Vi må tørre å stå i det, se bygdas beste og trå til der det er behov. Som representant for Stor-Elvdal Arbeiderparti ønsker jeg å bidra med engasjement til videreutvikling av Stor-Elvdal. Jeg ser at Kommunen har store utfordringer. Her må det være mer samarbeid mellom politikere og administrasjonen. Hvordan jobbe med hverandre til bygda beste for å legge felles strategi, er ikke en easy fix, men nødvendig.