Representant

Terje Andreas Hoffstad

Terje Andreas Hoffstad

Jeg ble født i Sandefjord i 1962, og flyttet til Sollia i Stor-Elvdal 1984. Her har jeg jobbet med skogbruk, utmark, turisme, bygg og anlegg siden. Samtidig har jeg valgt å engasjere meg i kommunepolitikken og også sittet på fylkestinget i Hedmark. Jeg er opptatt av å skape et levende og attraktivt innlandsfylke hvor alle kan leve gode liv.